Docent Marije Bouman
Marije Bouman (Amsterdam, 1971) geeft sinds 2006 cursussen in tekenen en schilderen in Friesland.

Marije Bouman is naast cursusleidster ook beeldend kunstenaar en kunstpublicist. Daardoor heeft zij veel ervaring opgebouwd in het gebruik van materialen, expressiemogelijkheden, presenteren van kunst en kunstbeschouwing.

Kenmerkend aan de cursussen van Marije Bouman is dat zij altijd met vrij kleine groepen werkt zodat er voor iedere cursist voldoende aandacht is. Daarnaast laat zij in haar enthousiasme regelmatig kunstboeken zien die met de opdracht of met het resultaat van een cursist verband houden. Zij maakt van tevoren een programma met opdrachten waarbij leren en ontspanning hand in hand gaan. Belangrijke informatie wordt digitaal toegestuurd zodat cursisten een studiemap kunnen aanleggen. Het staat iedere cursist vrij om in plaats daarvan een eigen idee uit te werken. Tijdens de teken- en schildercursus wordt er goede uitleg en begeleiding gegeven. Beginners en gevorderden kunnen zonder problemen aan dezelfde cursus deelnemen.

Marije Bouman is een CRKBO geregistreerd docent
Marije Bouman is een CRKBO geregistreerd docent.

Wanneer er gestart wordt met een opdracht wordt er door Bouman een korte uitleg gegeven en een methode waarmee het best gewerkt kan worden. Soms geeft zij daarbij een demonstratie. De basisbeginselen worden nooit uit het oog verloren. Door telkens het belang van compositie, perspectief, toonwaarden, kleurgebruik en materiaaltoepassingen naar voren te halen, maken de cursisten zich het tekenen en schilderen steeds meer eigen. Op die manier wordt het een instrument tot zelfexpressie.

Cursisten die zich het tekenen en schilderen leren eigen te maken gaan vaak op een hele andere manier naar hun omgeving kijken. Er gaat als het ware een nieuwe wereld voor hen open.

Opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, afgestudeerd in 1995, richting tekenen/schilderen/grafiek.

Exposities: Afgelopen jaren exposeerde Marije Bouman haar werk bij Galerie Hoogenbosch (Gorredijk), Tekenkabinet (Amsterdam), het Jopie Huisman Museum (Workum) en Museum Belvédère (Oranjewoud). Een uitgebreide lijst van tentoonstellingen en afbeeldingen van haar kunstwerken kunt u vinden op: www.marijebouman.nl